Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Zintegrowane systemy bezpieczeństwa

Moduł Kontroli Dostępu oraz Systemu Przeciwpożarowego

Prosty i intuicyjny moduł kontroli dostępu oprogramowania Axxon Intellect Enterprise jest kluczowym elementem naszej platformy. Interfejs ten zapewnia kompleksowe informacje w jednym miejscu – stany drzwi i przejść, liczba użytkowników, możliwe sytuacje awaryjne, itp. – dogodnie zlokalizowane na jednym ekranie.

Moduł kontroli dostępu i sygnalizacji pożaru umożliwia integrację z odpowiadającymi systemami firm trzecich. Pozwala to na otrzymywanie informacji o stanie urządzeń systemów kontroli dostępu, systemów antywłamaniowych i sygnalizacji pożaru oraz daje możliwość sterowania nimi za pomocą standardowych narzędzi oprogramowania Axxon Intellect Enterprise.

Funkcje modułu Kontroli Dostępu oraz Sygnalizacji Pożaru

Moduł Access Mode

Ten dodatkowy moduł oprogramowania Axxon Intellect Enterprise oferuje funkcjonalnie rozbudowany interfejs do pracy w punktach dostępu oraz w oddziałach kontroli dostępu.

Moduł umożliwia:

Zwiększoną funkcjonalność można osiągnąć poprzez dodatkowe moduły:

Moduł Identyfikacji Zdjęciowej
Gdy podsystem kontroli dostępu weryfikuje kartę danego użytkownika, moduł wyświetla jego zdjęcie oraz dane przypisane do tej karty. Dzięki temu operator może porównać fotografię z wizerunkiem osoby na obrazie zarejestrowanym przez kamery i zadecydować o przyznaniu dostępu. Moduł pozwala na wybranie danych, które mają być wyświetlane (np. imię i nazwisko, data i godzina, numer karty, dział, stanowisko, itp.) oraz ustawienie ich położenia na fotografii za pomocą intuicyjnego edytora. Operator może przeglądnąć listę osób, które przeszły przez drzwi i sprawdzić czy faktycznie były do tego uprawnione.

Moduł Rejestracji Czasu pracy

Moduł Rejestracji Czasu pracy umożliwia monitorowanie efektywności zasobów ludzkich Twojej firmy, dzięki automatycznemu rejestrowaniu godziny wejścia i wyjścia oraz mierzeniu czasu spędzonego w różnych miejscach. Otrzymujesz też sprawozdanie na temat czasu pracy pracowników oraz możliwość drukowania raportów lub zapisania ich w formatach: doc, xls, txt, bmp, jpeg, tiff oraz gif.

Axxon Intellect Enterprise jest zintegrowany z poniższymi systemami KD oraz SSWiN:

Moduł Sygnalizacji Pożaru

Moduł sygnalizacji pożaru rozszerza możliwości platformy Axxon Intellect Enterprise. Umożliwia on wymianę informacji z centralami przeciwpożarowymi, czujkami i sensorami oraz programowanie odpowiednich reakcji systemu. Moduł kontroluje urządzenia sterujące i łączy różne urządzenia sygnalizacji pożarowej w grupy. Wyświetla również mapkę strzeżonego terenu, dzięki czemu można z łatwością zlokalizować wszystkie urządzenia przeciwpożarowe.

Axxon Intellect Enterprise jest zintegrowany z poniższymi systemami PPOŻ:

Dodatkowe przydatne informacje
Jedna z największych firm obsługujących kontenery wprowadziła system bezpieczeństwa stworzony w oparciu o produkty AxxonSoft, w celu nadzorowania wpływających/wypływających towarów z głównego magazynu.
п»ї