Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Ana  > User Agreement

Kullanıcı Sözleşmesi

Mevcut Sözleşme Kullanıcıların www.axxonsoft.com web sitesinde (bundan böyle "Web Sitesi") yer alan materyalleri ve hizmetleri kullanmasının koşullarını tanımlar.

Mevcut Kullanıcı Sözleşmesinde kullanılan Terimler aşağıdaki anlamları taşır:

A. Genel koşullar

 1. Web sitesindeki materyallerin ve burada verilen hizmetlerin kullanımı uluslararası hukukla düzenlenmektedir.
 2. Mevcut Sözleşme herkese açık bir tekliftir. Web sitesindeki materyallere erişen Kullanıcının bu Sözleşmeyi kabul ettiği kabul edilir.
 3. Web Sitesi Yöneticisi bu Sözleşmenin koşullarını herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, Sözleşmenin yeni versiyonunun Web Sitesinde yayınlanmasından hemen sonra yürürlüğe girer. Kullanıcı Sözleşmede yapılan değişikliklere onay vermezse, Web Sitesine bir daha girmemekle ve Web Sitesinde yer alan materyal ve hizmetleri kullanmaya son vermekle yükümlüdür.

B. Kullanıcının yükümlülükleri

 1. Kullanıcı fikri mülkiyet hakkı, telif hakkı ve/veya ilgili haklar dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olabilecek veya Web Sitesinin ya da Web Sitesinde sunulan hizmetlerin normal işleyişine zarar verecek ya da verebilecek herhangi bir şey yapmamayı kabul eder.
 2. Web sitesindeki materyallerin, telif hakkı sahibinin onayı olmadan kullanılmasına izin verilmez. Web Sitesindeki materyallerin yasal olarak kullanılması için Telif Hakkı sahipleriyle lisans sözleşmeleri (lisans alma) yapılmalıdır.
 3. Telif hakkıyla korunan çalışmalar dahil olmak üzere Web Sitesinde yer alan materyallere atıfta bulunulduğunda, Web Sitesine bir link sağlanmalıdır.
 4. Kullanıcının Web Sitesindeki yorumları ve diğer kayıtları uluslararası hukuku ve toplumsal olarak kabul edilen ahlaki normları ihlal etmemelidir.
 5. Kullanıcı Web Sitesi Yöneticisinin, Web Sitesinde yer alan linklerde yer alan harici kaynakları ziyaret eden veya kullanan Kullanıcıyla ilgili olarak hiçbir sorumluluk taşımadığı konusunda uyarılmıştır.
 6. Kullanıcı Web Sitesi Yöneticisinin, Web Sitesindeki herhangi bir içerikten kaynaklanan herhangi bir olası veya gerçek kayıp, telif hakkı kaydı ve bu kayıtla ilgili bilgiler, Kullanıcının Web Sitesinde yayınlanan bilgileri veya harici kaynakların linklerini kullanarak harici web sitelerinde ya da kaynaklarda bulunan veya bunlar aracılığıyla alınan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak hiçbir sorumluluğu olmadığını ve bunlarla ilgili olarak doğrudan veya dolaylı herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder.
 7. Kullanıcı Web sitesindeki tüm materyallerinin ve hizmetlerinin veya bunların herhangi bir bölümünün beraberinde reklamlar yayınlanabileceğini kabul eder. Kullanıcı Web Sitesi Yöneticisinin bu tür reklamlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve bunlarla ilgili hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder.

C. Çeşitli şartlar ve koşullar

 1. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya onunla ilgili tüm olası anlaşmazlıklar uluslararası hukuka uygun olarak çözülecektir.
 2. İşbu Sözleşmedeki hiçbir şey Kullanıcı ile Web Sitesi Yöneticisi arasında işbu Sözleşme ile bir vekil-müvekkil, ortaklık, ortak girişim, kişisel istihdam ilişkisi veya işbu Sözleşmede açıkça belirtilmeyen herhangi bir diğer ilişki kurulduğu şeklinde tefsir edilemez.
 3. Bir mahkemenin işbu Sözleşmenin herhangi bir şartını geçersiz veya uygulanamaz kılmaya ilişkin herhangi bir kararı işbu Sözleşmenin diğer şartlarını geçersiz kılmaz.
 4. Herhangi bir Kullanıcının işbu Sözleşmenin koşullarını ihlal etmesi durumunda Web Sitesi Yöneticisinin herhangi bir şey yapmaması Web Sitesi Yöneticisinin daha sonra AxxonSoft'un çıkarlarını ve Web Sitesindeki materyallerin kanunla korunan telif haklarını korumak amacıyla herhangi bir yasal yola başvurmasına engel değildir.

Kullanıcı işbu Sözleşmenin tüm hususlarını bildiğini ve bunları tartışmasız bir şekilde kabul ettiğini teyit eder.

Ek kullanıcı bilgisi