Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Ana  > User Agreement  > Consent to Personal Data Processing

Kişisel Verilerin İşlenmesi Onayı

AxxonSoft'un kişisel bilgilerimi elde etmesine, depolamasına ve işlemesine onay veriyorum" kutucuğunu "imleyerek" ve ilgili düğmeye basarak işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Onayını (bundan böyle "Onay") kabul etmiş olursunuz.

Kişisel verilerin işlenmesi kapsamında şunlar bulunur: kişisel verilerinizin sadece burada belirtilen amaçlarla ilgili olarak ve Gizlilik Politikasında öngörülen yöntemlerle toplanması, sistemleştirilmesi, biriktirilmesi, depolanması, güncellenmesi veya değiştirilmesi, kullanılması ya da aktarılması. Gizlilik Politikamızı aşağıdaki web adresinde bulabilirsiniz:
www.axxonsoft.com/tr/agreement/privacy_policy.

AxxonSoft alınan tüm bilgilerin gizli kalacağını garanti eder. Kişisel veriler siparişleri, sözleşmeleri ve AxxonSoft'un size taahhüt ettiği diğer yükümlülüklerini etkin bir şekilde yürütmesi ve yerine getirmesi amacıyla işlenir.

Bu Onay aşağıdaki kişisel verileri kapsar: ilk ad, soyad, adres, e-posta, telefon numarası, şirket ve konum.

Verdiğiniz onayın belli bir geçerlilik süresi yoktur ancak istediğiniz zaman bu onayı geri çekme hakkınız vardır. Ayrıca kişisel verilerinize ücretsiz olarak erişme ve güncelleme, kaldırma veya değiştirme talebinde bulunmaya hakkınız olduğu gibi gerçek kişileri kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin, AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN 27 Nisan 2016 TARİH VE 2016/679 SAYILI (AB) TÜZÜĞÜ ile mülga Direktif No. 95/46/EC (Genel Veri Koruma Tüzüğü) kapsamındaki tüm diğer haklarınızı talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Bunu yapmak için talebinizi privacy@axxonsoft.com adresine gönderebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik onayınızı geri çektiğiniz takdirde hesabınızın web sitesinden (www.axxonsoft.com) ve kişisel verilerinizi içeren tüm kayıtların, AxxonSoft'un İnternet servislerini kullanmanızı engelleyebilecek şekilde AxxonSoft'un kişisel bilgi işlem sistemlerinden silineceğini ve bunun da AxxonSoft'un İnternet hizmetlerini artık kullanamayacağınız anlamına geldiğini kabul etmiş olursunuz.

Ek kullanıcı bilgisi